🔴 [Trực tiếp] Bản tin Cuộc Sống 24h ngày 27/04/2019 | VTC14