10 SỰ THẬT VỀ HIỆN TƯỢNG NÓNG LÊN TOÀN CẦU De an bao ve moi truong

1
6Công Ty Tư Vấn Môi Trường Tốt Nhất Tp HCM
Đề án bảo vệ môi trường

Đề án bảo vệ môi truờng là các doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… đã đi vào hoạt động mà không có quyết định
phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) hoặc Giấy xác nhận đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường.
Mô tả công việc:
– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng hoạt động của Công ty.
– Khảo sát, thu thập số liệu về hiện trạng môi trường tự nhiên xung quanh khu vực đề án bảo vệ môi truờng.

– Khảo sát điều kiện tự nhiên, điều kiện KT-XH liên quan đến hoạt động của Công ty
– Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình hoạt động của đề án bảo vệ môi truờng.
– Thu mẫu nước thải, mẫu không khí tại nguồn thải và khí xung quanh khuôn viên dự án, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm.
– Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
– Liệt kê và đánh giá các giải pháp tổng thể, các hạng mục công trình bảo vệ môi trường được thực hiện.
– Xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và dự phòng sự cố môi trường cho các hạng mục còn tồn tại.
– Đề xuất phương án xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
– Xây dựng chương trình giám sát môi trường.

Nguồn: https://hoadontiennuoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiennuoc.com/moi-truong

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here