BÀI NHẢY FLASHMOB GIỜ TRÁI ĐẤT 2020 – VIỆT NAM, NHỮNG CHUYẾN ĐI – VICKY NHUNG