Posted onCảm ơn biên đạo Quang Lâm và nhóm nhảy đã hỗ trợ thực hiện clip này.

Giờ Trái đất 2020 sẽ diễn ra từ 20h30 đến 21h30 (giờ địa phương) vào tối thứ Bảy ngày 28/03/2020

LINK NHẠC:

Nguồn:https://hoadontiennuoc.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *