Bản tin thị trường và giá vàng ngày 27-03-2020 Giá vàng đảo chiều tăng khá mạnh