Posted onKhổ nữa rầu Nẫu ơi..Xem dự báo xa của 2 trang Uy Tín thấy chuẩn bị xuất hiện 1 áp thấp hay bão gì nữa đây…. Để dân Nẫu bình yên làm ăn…Bắt đầu từ sáng ngày 3/11/2019, do gió mùa Đông Bắc và một áp thấp nhỏ xuất hiện ngay trên Biển Đông, vành đai mưa lại tập trung trở về khu vực các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định và Quảng Ngãi. Đỉnh điểm là đầu giờ sáng ngày 4/11/2019 đến hết ngày 5/11/2019, sẽ có những đợt mưa rất to (500 – 700mm), tập trung vào dải đất từ Qui Nhơn, Sông Cầu, đến Vũng Rô, và Cam Ranh. Từ ngày 6/11/2019, vành đai mưa sẽ được đưa ra ngoài khơi và bắt đầu hợp với một vùng xoáy để hình thành một áp thấp nhiệt đới mới
#baoso5 #baovaobinhdinh bao2019

Nguồn: https://hoadontiennuoc.com

Xem thêm bài viết khác: https://hoadontiennuoc.com/moi-truong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *