FBNC – 15 giờ hôm nay, xăng giảm giá gần 1.200 đồng/lít