FBNC – Brazil: Petrobras tăng giá xăng, dầu Diesel