Giá xăng dầu đồng loạt giảm sốc | Giá xăng dầu hôm nay | Tin tức Việt Nam mới nhất | TT24h

13 comments

  • Gia xăng dâu giam thâp nhât trong vong 30 năm…..nêu tinh ra 30 năm trươc gia xăng tư hai đên ba ngan môt lit thi bây giơ gia xăng vân con cao hơn 30 năm trươc tư 5 đên 6 lân đo mây ông ơi……tôi nghe môt vi quan chưc câp cao chinh phu hung hôn tuyên bô la gia xăng ơ vn dân ..dân phai theo gia xăng thê giơi nay gia xăng giam thê giơi giam xuông thâp nhât ma cac ông vo giam đươc bao nhiêu đâu….toan la chi co cai môm ba hoa la gioi nhât

  • Xăng dầu dảm nhung người dân không được hưởng lợi, vì khi mua xăng đâu có lấy bình mà đo từng lít, chỉ lợi cho người bán xăng thôi.

  • Đúng là vn tận diệt, giá thế giới giảm 43usd 1 thùng, 1 thùng là 158 lít,
    1 đô mua được 3,6 lít.
    1 lít giá 6100 vnđ. Các bố chênh gấp 3 đút túi vãi thật

  • Giảm sâu cái gì , chưa nhanh bằng tăng giá đâu , mẹ kiếp ngàng độc quyền , chỉ muốn bóp cổ dân lấy tiền thôi

Leave a Reply