Hóa đơn 19 triệu tiền nước tháng: Giám định đồng hồ đo nước