Người nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc khai báo y tế từ ngày mai| VTC14