Quyết định giá xăng dầu: Doanh nghiệp muốn chủ động