Thêm 19 người mắc Covid-19, cả nước có 113 bệnh nhân(MỘC TV)