Thi công dò đường ống nước bị rò rỉ bằng máy siêu âm tại đường Đình Đông Hải Phòng