Tin Corona 28/3: Bác bỏ thông tin Việt Nam có ca COVID-19 tử vong, 194 người tại ổ dịch Buddha Bar

37 comments

Leave a Reply