Tin tức dịch bệnh Corona: Phổi của bệnh nhân COVID-19 tổn thương nghiêm trọng hơn viêm phổi thường