Tin tức Việt Nam ngày 28 tháng 3, 2020 | Tin tức tổng hợp FBNC TV