Trầm Hương Sánh Chìm Nước, Thơm Vĩnh Cửu – Giá Hợp Túi Tiền