Posted onTháiQuỳnh #TRCM #Cover MV Gốc : Lyrics: Trứng rán cần mỡ Bắp rang thì cần có bơ Yêu chẳng cần cớ …

Nguồn:https://hoadontiennuoc.com/

46 Replies to “Trứng Rán Cần Mỡ | Thái Quỳnh Cover | Nhạc hit Tiktok 2020”

  1. Cần Cậu Cơ ơ ơ ơ ư ư ư ! ( cả nhà cho Q 1 like share và đăng kí nha – Ai bên tiktok qua thì điểm nào )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *