Tỷ giá USD hôm nay 24/3: Giá USD ngân hàng tiếp tục tăng