Việt Nam 141 ca Covid-19 | Sống chậm trong “thời chiến” | Bản tin về virus corona ngày 25.3.2020