Việt Nam có 141 bệnh nhân nhiễm virus corona sau khi thêm 7 ca mới trong đó có 1 bác sĩ

28 comments

Leave a Reply