VTC14 | Thời tiết 12h 28/03/2018 | Thời tiết miền Bắc thuận lợi trong 3 ngày tới